Thai Consulate

Aplikacija za vizu
Application for Visa


Vrsta vize Visa Type

Non-immigrant viza izdaje se za poslovna putovanja, zaposlenje, obrazovanje, volontiranje, posetu porodici i sl.
(Non-immigrant visa is issued for Business, Work, Education, Volunteer, Family visits, etc.)
Bračni status Marital status


Državljanstvo Nationality


Državljanstvo na rođenju Nationality at birth


Mesto rođenja Birth place - city


Datum rođenja Date of birth


Status Status


Kućna adresa Home address


Privremena adresa Temporary address

Ukoliko živite na privremenoj adresi. (If you are living on temporary address.)

Privremeni telefon Temporary phone

Ukoliko posedujete privremeni broj telefona. (If you have temporary phone number.)


Email adresa Email address


Mobilni telefon Mobile telephone


Fiksni telefon Home phone


Da li Vaš pasoš važi u svim zemljama? Is your passport valid in all countries?

Pasoši Republike Srbije važe u svim zemljama.


Datum prethodnog ulaska u Tajland Date of last visit to Thailand

Ukoliko ste ranije bili u Tajlandu, upišite datum poslednjeg ulaska.
(If you have visited Thailand before insert the date of last entry.)


Svrha putovanja Purpose of visit


Datum ulaska u Tajland Date of arrival in Thailand


Dužina boravka u Tajlandu Lenght of stay

dan(a) / day(s)

Adresa u Tajlandu Proposed address in Thailand

Ovde upišite hotel i adresu ili adresu na kojoj ćete boraviti u Tajlandu (ukoliko menjate lokacije, upišite samo prvu)
Insert hotel name and address or address where you will be staying in Thailand (if you are changing the location, insert only the first one)


Hitni kontakt Emergency contact

Ovi podaci su potrebni za slučaj nezgode i potrebe hitnog obaveštavanja Vaše porodice
(These data are necessary in case of emergency for informing your family)


Način ulaska u Tajland Way to enter Thailand


Broj pasoša Passport No.