Vize

Izdavanje viza

Počasni Konzulat Kraljevine Tajland (Royal Thai Honorary Consulate) u Republici Srbiji od 01. avgusta 2017. godine izdaje vize za ulazak u Kraljevinu Tajland.

Formular mora biti popunjen elektronski, na ovom sajtu!
Kliknite na link da biste popunili PDF formular:

Formular “Application for Visa”


Spisak viza koje izdaje Počasni Konzulat Kraljevine Tajland u Republici Srbiji i potrebne dokumentacije:
NAPOMENA: Za vizu možete aplicirati najviše 80 dana pre putovanja.

Tourist Visa (“TR”) – turističke posete

 1. Popunjen elektronski visa formular
 2. Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 3. Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija
 4. Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)
 5. Kolor fotografija 4 x 6 cm
 6. 40 eura u gotovini (za tourist vizu “TR” sa single ulaskom i boravkom do 60 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u) ili 170 eura u gotovini (za tourist vizu “TR” sa multiple ulascima i boravkom do 60 dana (važenje vize 180 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u). Za “multiple” vizu neophodna je potvrda o posedovanju novčanih sredstava u iznosu od najmanje 10.000 eura i odobrenje ambasade Tajlanda u Atini (odobrenje pribavlja Konzulat).

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci TOURIST vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!
NAPOMENA: Konzulat zadržava diskreciono pravo da podnosiocu zahteva za turističku vizu zatraži i dodatnu dokumentaciju, poput potvrde o zaposlenju, potvrde o školovanju, potvrde o novčanim primanjima i sl.
ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

NAPOMENA: Putovanje sa maloletnim detetom
1. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Original saglasnost drugog roditelja overena kod notara da dete može da putuje
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Kopija pasoša roditelja koji ne putuje
2. Ako maloletno dete putuje sa licem koje mu nije roditelj, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Original saglasnost oba roditelja overena kod notara da dete može da putuje
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Kopija pasoša oba roditelja
3. Ako maloletno dete putuje sa roditeljem kome je sudskim putem povereno samostalno vršenje roditeljskog prava, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Kopija sudske presude
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
4. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, a drugi roditelj je preminuo, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)
– Izvod iz knjige umrlih (kopija)
5. Ako maloletno dete putuje sa oba roditelja ali različitih prezimena, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija:
– Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)

Ukoliko je dvoje ili više maloletne dece, za svako dete je potrebna kompletna dodatna dokumentacija.


Non-immigrant Visa (“B”) – poslovni sastanci, sajmovi, konferencije i sl.

 1. Popunjen elektronski visa formular
 2. Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 3. Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija
 4. Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)
 5. Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia
 6. Pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia
 7. Pozivno pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na podnosioca zahteva
 8. Kolor fotografija 4 x 6 cm
 9. 80 eura u gotovini (za Non-immigrant “B” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci NON-IMMIGRANT vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!
ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!


Non-immigrant Visa (“B”) – radna viza

 1. Popunjen elektronski visa formular
 2. Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 3. Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija
 4. Fotokopija kupljene avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)
 5. Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia
 6. Pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia
 7. Pozivno pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na podnosioca zahteva
 8. Overena kopija registracije kompanije / partnera iz Tajlanda
 9. Kopija ugovora sa poslodavcem iz Tajlanda ili potvrda o angažovanju sa detaljnim opisom zaduženja
 10. Potvrda iz Ministarstva rada. Da bi se obezbedila ova potvrda, tajlandski poslodavac treba da podnese formular WP3 u službu pod nazivom “Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour”. Podnosiocima zahteva za radnu vizu koji su već ranije radili u Tajlandu, potrebna je drugačija dokumentacija (obratite se Konzulatu)
 11. Kolor fotografija 4 x 6 cm
 12. 80 eura u gotovini (za Non-immigrant “B” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci NON-IMMIGRANT vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!
ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!


Non-immigrant Visa (“O” / “ED”) – volonterska / obrazovna viza

 1. Popunjen elektronski visa formular
 2. Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 3. Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija
 4. Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)
 5. Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia / ili kopija i original (na uvid) đačke knjižice ili indeksa
 6. Pismo kompanije / obrazovne institucije iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia
 7. Overena kopija registracije kompanije ili obrazovne institucije
 8. Pismo kompanije / obrazovne institucije u kojem se navodi da je podnosilac zahteva prihvaćen da volontira, odnosno da se obrazuje, adresirano na podnosioca zahteva
 9. Pismo kancelarije “Private Education Commission of Thailand”
 10. Kolor fotografija 4 x 6 cm
 11. 80 eura u gotovini (za Non-immigrant “ED” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci NON-IMMIGRANT vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!
ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!


Non-immigrant Visa (“O”) – za podnosioce u braku sa tajlandskim državljanima i za porodične posete

 1. Popunjen elektronski visa formular
 2. Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 3. Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija
 4. Fotokopija kupljene avio karte
 5. ZA BRAČNU POSETU: Fotokopija tajlandskog pasoša supružnika/ce, tajlandske lične karte i tajlandskog venčanog lista
 6. ZA BRAČNU POSETU: Pismo sa izjavom tajlandskog supružnika/ce u kojem se potvrđuje da brak sa srpskim državljaninom i dalje traje
 7. ZA PORODIČNU POSETU: Pozivno pismo člana porodice koji boravi u Tajlandu
 8. ZA PORODIČNU POSETU: Dokaz da član porodice legalno boravi u Tajlandu i po kojoj osnovi
 9. Kolor fotografija 4 x 6 cm
 10. 80 eura u gotovini (za Non-immigrant “O” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci NON-IMMIGRANT vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!
ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!


Transit Visa (“TS”) – tranzitna viza

Cena 30 eura za jedan ulazak.
Za potrebnu dokumentaciju, molimo Vas da se obratite Konzulatu na mail: info@thaiconsulate.rs

Diplomatic Visa (“D”) – diplomatska viza

Molimo Vas da se obratite Konzulatu na mail: info@thaiconsulate.rs

Official Visa (“F”) – oficijelna viza

Molimo Vas da se obratite Konzulatu na mail: info@thaiconsulate.rs